Natuurlijke en historische verbindingen

Kenmerkend voor Zeeuws-Vlaanderen zijn de natuurlijke en historische verbindingen. De regio kent veel unieke natuurschatten in vorm van schorren, kreken en buitendijkse gebieden. Meestal zijn het erfenissen van een verloren strijd met de zee of een gevolg van conflicten met bezetters zoals de Spanjaarden. De kreken, linies, forten en wallen geven het gevoel van een logische structuur en bescherming. Maar ze zijn ook open, waardoor deze grenzeloze grenzen tegelijk zorgen voor verbondenheid.