Er is een groot tekort aan woningen in Nederland, ook in onze provincie Zeeland. Daarvoor heeft de landelijke overheid het initiatief genomen om een woondeal te sluiten. In deze woondeal staat de afspraak dat het Rijk tot 2030 900.000 woningen gaat bouwen in heel Nederland. Ook zijn er afspraken gemaakt over het soort woningen (betaalbaar, huur- en koopwoningen) en waar deze komen.  

Woondeal Zeeland  

Op 6 maart 2023 is de Woondeal Zeeland ondertekend door het Rijk, de Provincie Zeeland en de dertien Zeeuwse gemeenten. De Woondeal Zeeland houdt in dat we in Zeeland tot 2030 16.500 woningen bouwen. Het gaat dan om sociale huurwoningen (6.840), midden-huurwoningen (1.070) en koopwoningen tot 355.000 (3.460). De overige 4.000 woningen zijn duurdere huur- en koopwoningen.  

We juichen als OnbegrensdZeeuwsVlaanderen de Woondeal Zeeland toe. Het thema ‘wonen’ is één van de speerpunten in onze ambitie om Zeeuws-Vlaanderen als unieke regio op de kaart te zetten om te wonen, werken en leven. De Woondeal biedt nieuwe kansen voor starters op de woningmarkt, maar ook voor nieuwe Zeeuws-Vlamingen en internationals die zich hier willen vestigen. Er liggen ook afspraken over het aantal woningen per gemeente. We zetten voor Zeeuws-Vlaanderen de aantallen op een rijtje. In Terneuzen gaat het om 1.820 woningen. In Hulst om 825 woningen en in Sluis om 270 woningen.  

Werkgroep Wonen OnbegrensdZeeuwsVlaanderen 

In de werkgroep Wonen werken makelaars, vastgoedontwikkelaars en OnbegrensdZeeuwsVlaanderen samen. Zij hebben de afgelopen twee jaar het woonbeleid van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten en de Provincie Zeeland gevolgd, onderzoek gedaan en adviezen aangedragen. Ook de komende jaren blijft de werkgroep dit doen om zo een bijdrage aan de Woondeal Zeeland te kunnen leveren.  Binnenkort maken we meer bekend over een evenement rond dit thema in het najaar.