Op dinsdag 10 januari 2023 vond er een raadsinformatiebijeenkomst voor de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenteraden plaats. Tijdens deze avond stonden de Strategische Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen en samenwerking binnen Zeeuws-Vlaanderen centraal. 

De avond begon met een informatiemarkt. Vanuit OnbegrensdZeeuwsVlaanderen waren we aanwezig met een stand. We hebben de raadsleden en andere aanwezigen verteld en laten zien wat OnbegrensdZeeuwsVlaanderen doet en wat we willen bereiken. Naast de gesprekken die we hebben gehad, konden de raadsleden onze website raadplegen, een stukje van de podcasts luisteren en een informatiepakketje meenemen. 

Kenroy en Serge

We kregen die avond hulp van Kenroy Jones en Serge Fassaert. Kenroy is ongeveer een jaar geleden van Utrecht naar Philippine verhuisd en heeft meer verteld over zijn ervaring om hier als nieuwe inwoner te komen wonen. Serge is een young professional, werkzaam bij AM Zeeland, en daarnaast lid van Rootzz Zeeuws-Vlaanderen. Hij vertelde meer over hoe het is om als young professional in Zeeuws-Vlaanderen aan de slag te gaan. Allebei hadden zij een mooi verhaal om te vertellen! 

We kijken terug op een geslaagde avond!