Logo ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen
Eelko is manager Medewerker, Kwaliteit en Organisatie bij ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Goede zorg beschikbaar en bereikbaar houden voor alle inwoners in Zeeuws-Vlaanderen, is de belangrijkste uitdaging waar ZorgSaam de komende jaren voor staat. 

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen is de specialist in zorg voor jong en oud in Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten. ZorgSaam biedt ziekenhuiszorg, thuiszorg, ouderenzorg en ambulancezorg. Met ruim 3500 medewerkers en 600 vrijwilligers is het de grootste zorgorganisatie in de regio. 

Waarom OnbegrensdZeeuwsVlaanderen?

Als ZorgSaam staan we midden in de samenleving van Zeeuws-Vlaanderen. Het is dan ook belangrijk om met andere partijen in gesprek te zijn. De uitdagingen voor de zorg waar we nu en in de toekomst voor staan gaan over zoveel meer dan alleen zorg. Het gaat ook over onderwijs, wonen en welzijn.


Wat betekent het netwerk OnbegrensdZeeuwsVlaanderen voor jou?

We werken al veel samen op Zeeuws niveau, bijvoorbeeld in de Zeeuwse Zorg Coalitie. Maar de situatie in Zeeland is vaak toch net weer anders dan het Zeeuws-Vlaamse perspectief. Goed om dat gezamenlijk in kaart te brengen en daar samen aan te werken.


Onbegrensde mogelijkheden van Zeeuws-Vlaanderen?

Ik zie heel veel mogelijkheden voor deze regio. Juist door onze unieke ligging zouden we goed in staat moeten zijn om grote vraagstukken op te lossen. Zo zijn er veel mogelijkheden voor samenwerking met België. De voorbeelden zijn er al. Kijk maar naar de haven en de fusie tussen Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent. Ook in de zorg werken we al heel lang samen met UZ Gent en willen we deze samenwerking in de toekomst verder uitbouwen. Ik denk dat er juist in samenwerking over de grenzen heen ook kansen liggen voor uitdagingen in het onderwijs en met personeel. 


Hoe zie je jouw taak en ambitie binnen OnbegrensdZeeuwsVlaanderen?

Ik vind het belangrijk om te investeren in de relatie met andere partners om zo bij te dragen aan datgene wat belangrijk is voor Zeeuws-Vlaanderen: de leefbaarheid. En juist hier moet dat lukken. In de samenleving zie ik echt de wil om er iets van te maken. Wat dat betreft weten mensen elkaar hier goed te vinden.


Wat vind je belangrijk voor Zeeuws-Vlaanderen?

Samen moeten we zorgen dat hier fijn blijft om te wonen, werken en leven. Met goed openbaar vervoer, goede en bereikbare zorg en onderwijs en voldoende werkgelegenheid. Als het lukt om dat steeds in samenhang te blijven zien, vergroot het de aantrekkingskracht van Zeeuws-Vlaanderen. 


Waarom moeten mensen naar Zeeuws-Vlaanderen komen?

Ik zou zeggen laat je verrassen door Zeeuws-Vlaanderen. Je hebt hier het beste van twee werelden. Rust, betaalbare woningen, natuur, cultuur en grote steden als Gent, Antwerpen en Brugge in je achtertuin.