Zorg bij u in de buurt

De voorzieningen op het gebied van zorg in Zeeuws-Vlaanderen zijn goed. Alle disciplines zijn voorhanden, wachtlijsten en klemmende problemen zijn er nauwelijks, mede door de goede afspraken met instellingen in Vlaanderen. Veel mensen kiezen er voor om bepaalde behandelingen in deze streek te laten uitvoeren, in combinatie met een prettig verblijf om helemaal te herstellen. Wie een cosmetische of medische ingreep ondergaat, krijgt alle zorg en ondersteuning. De diverse zorginstellingen in de streek, vind je in het volgende overzicht.


Gezondheidszorg
ZorgSaam is een regionaal ziekenhuis dat landelijk zeer hoog scoort qua kwaliteit. Ze bieden alle specialismen aan. De locatie 'De Honte' is gesitueerd in Terneuzen en de nevenlocatie 'Antonius' is gevestigd in Oostburg. In Hulst is een polikliniek gevestigd. In zowel Hulst als Oostburg is een seniorenkliniek. Hier kunnen patiënten tijdelijk verblijven als ze medisch zijn uitbehandeld, maar nog niet naar huis kunnen.

De huisartsen in de regio hebben zich verenigd in Nucleuszorg met een huisartsenpost (HAP) in Oostburg en Terneuzen.

Als je hier komt wonen, kan je zelf een huisarts of tandarts kiezen. In kernen vlakbij de grens gaan sommige mensen naar een Vlaamse huisarts. Zeeland en Vlaanderen werken zij aan zij wat gezondheidszorg betreft. Grensoverschrijdende zorg is dus geen enkel probleem, mits je de juiste ziektekostenverzekering heeft. Dit is ook handig bij doorverwijzingen naar het Universitair Ziekenhuis Gent, waarmee ZorgSaam zeer nauwe banden onderhoudt. Patiënten worden voor topklinische zorg naar een specialist in dit gerenommeerde academisch ziekenhuis doorverwezen. De verdere behandeling kan dan vaak weer in Terneuzen gebeuren. Ook met andere ziekenhuizen in Vlaanderen heeft ZorgSaam nauwe contacten. Meer informatie vind je op de website van ZorgSaam.


Geestelijk welzijn
Emergis is de organisatie die hulp biedt bij psychische of psychiatrische problemen door middel van ambulante zorg, dagbehandeling, een kliniek, hostel, langdurige zorg, begeleid wonen, verslavingszorg, beschermd wonen, dagactiviteiten, maatschappelijk werk en nog veel meer. Meer informatie vind je op de website van Emergis.


Ouderenzorg
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen biedt ouderen in geheel Zeeuws-Vlaanderen een breed pakket van mogelijkheden op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling. Met nieuwbouw, een nieuwe aanpak van dienstverlening en een andere kijk op zorg timmeren ze aan de weg.

In Midden Zeeuws-Vlaanderen zijn er verschillende voorzieningen voor ouderen van SVRZ. ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen beheert dertien woonzorgcentra in Zeeuws-Vlaanderen en levert thuiszorg in de gehele regio.


Gehandicaptenzorg
De belangrijkste organisatie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is de stichting Tragel. Dit is een transmurale organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking in Zeeuws-Vlaanderen. Gebaseerd op de wensen van de individuele cliënt bieden zij gevarieerde zorg- en ondersteuningsarrangementen ten aanzien van wonen, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, thuiszorg en weekend- en vakantieopvang. Meer informatie vind je op de website van stichting Tragel.