Samenwerking

Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen is een samenwerkingsverband van de gemeenten, het bedrijfsleven en instellingen in Zeeuws-Vlaanderen.

Met gezamenlijke activiteiten werken wij aan de versterking van de regio. We zien Zeeuws-Vlaanderen als onderdeel van de grensoverschrijdende Euregio Scheldemond. We zetten ons in voor zaken die belangrijk zijn voor burgers aan beide zijden van de grens en voor geïnteresseerden in de regio.

Daarbij gaat het om gezamenlijke daadkracht en publiek private samenwerking ten behoeve van grensoverschrijdende promotie, informatieverstrekking, doorzetkracht voor het slechten van belemmerende zaken en opvolging van contacten op het vlak van wonen, werken, arbeidsmarkt, opleidingen en voorzieningenniveau.

Participanten zijn de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging, Rabobank, makelaars, projectontwikkelaars, de woningbouwcorporaties, de VVV, het onderwijs en de zorgsector.

Het samenwerkingsverband heeft een bestuur dat de inhoudelijke en financiele kaders bepaalt en bewaakt. De werkopdrachten voor het bestuur worden ontwikkeld, uitgevoerd en gecoördineerd via de advies- en overleggroep. De gemeente Terneuzen voert de administratie en handelt als juridische entiteit voor Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen.

Van Vlaanderen naar ZeeuwsVlaanderen
Stichting Rootz Zeeuws-Vlaanderen
Facts & Figures

Ontwerp & realisatie: Nilsson