Een nieuwe visie op de toekomst

Een aantrekkelijke woningmarkt met voldoende aanbod is van belang om de aantrekkingskracht van onze regio te versterken voor zowel de eigen inwoners, arbeidsmigranten als Vlaamse woningzoekenden over de grens. Economische ontwikkelingen, kwalitatief goede arbeidskrachten en een aantrekkelijke leef- en woonruimte staan nauw met elkaar in verband. In Zeeuws-Vlaanderen liggen er op dit gebied veel kansen. Om deze kansen te kunnen benutten, heeft Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen begin dit jaar opdracht gegeven aan In.Fact.Research om onderzoek te doen naar de demografie en woningbehoefte in Zeeuws-Vlaanderen.

Het onderzoek heeft als doel om de demografische ontwikkelingen in Zeeuws-Vlaanderen, vanuit een grensoverschrijdend perspectief in beeld te brengen en daarnaast de consequenties voor de woningbehoefte aan te geven. De resultaten van het onderzoek laten zien dat er de afgelopen periode steeds meer inwoners vanuit het buitenland in Zeeuws-Vlaanderen zijn komen wonen. Dit vanwege de beschikbare vacatures en de beschikbare (betaalbare) woningen. De resultaten laten ook zien dat er kansen liggen om in de toekomst deze instroom te laten toenemen, zeker als er grensoverschrijdend wordt gedacht.

Eén van de voorwaarden hiervoor is dat de juiste woningen op de juiste locaties worden aangeboden. De woningvraag is zeer gedifferentieerd, zowel qua doelgroepen als woonwensen, en vergt dus maatwerk. De bestaande woningvoorraad zal moeten worden aangepakt, maar ook het toevoegen van nieuwe kwaliteit en nieuwe woonproducten is essentieel. Daarmee kan het algehele kwaliteitsniveau worden verhoogd, specifieke groepen worden bediend en de doorstroming worden bevorderd.

Het onderzoek wordt door de drie colleges van Burgemeester en Wethouders van Hulst, Sluis en Terneuzen onderschreven. De resultaten van het onderzoek worden als bouwsteen gebruikt bij het opstellen van de regiovisie Zeeuws-Vlaanderen en de regionale woonvisie.

Raadpleeg hier de publieksversie demografie en woningbehoefte in Zeeuws-Vlaanderen.