Bijna elke kern heeft een eigen basisschool

Basisonderwijs
In bijna elke kern is een basisschool gevestigd. In de grotere kernen heeft u keuze wat betreft de levensbeschouwelijke inslag van de school. De klassen zijn klein. Veel kinderen blijven tussen de middag over op school. Verder zijn er goede afspraken met de buitenschoolse opvang (BSO). Bij sommige scholen is de BSO in hetzelfde gebouw, bij andere scholen is er vervoer geregeld. De basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen bereiden uw kind goed voor op hun toekomst!

Kinderopvang
Een groot voordeel van wonen in Zeeuws-Vlaanderen is de zeer goed geregelde kinderopvang, zonder wachtlijsten. Er zijn peuterspeelzalen, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een netwerk van erkende gastouders. In het Landelijk Register Kinderopvang (LRKO) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

Voortgezet onderwijs
Er is in Zeeuws-Vlaanderen één stichting voor het voortgezet onderwijs namelijk 'Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen'. Zij staan voor goed, eigentijds en regionaal geworteld onderwijs, waar alle leerlingen zich welkom voelen en hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Onder deze stichting vallen vier scholen:

  • Het Lodewijkcollege in Terneuzen
  • Het Reynaertcollege in Hulst
  • Het Zwincollege in Oostburg
  • Praktijkschool Hulst

Speciaal onderwijs
Ook voor kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben, zijn er goede voorzieningen. Ze zijn het gelukkigst in hun eigen schoolsysteem. Taxivervoer naar scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen kan door de gemeenten worden vergoed.

Middelbaar beroepsonderwijs
Scalda verzorgt in heel Zeeland het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Scalda zet de lijn door van haar voorgangers ROC Westerschelde en ROC Zeeland met toegankelijk en veelzijdig onderwijs. Dat doen ze vanuit elf kleinschalige, vakgerichte colleges en vanuit het CIOS Goes-Breda, Mbo Dans Goes en Maritiem en Logistiek College De Ruyter. In totaal zijn er zo´n 140 verschillende opleidingen op verschillende niveaus. Scalda heeft goede contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs. Hierdoor is het gemakkelijker de overstap te maken. Tevens is het mogelijk in huis een start te maken met een hbo-opleiding, omdat de Hogeschool Zeeland hier een aantal propedeuseopleidingen verzorgt. Binnen de diverse opleidingen ligt de nadruk op een moderne onderwijsvorm: competentiegericht leren. Het beroepsonderwijs wordt daardoor de komende jaren afwisselender, leuker en moderner.

Hoger beroepsonderwijs
Het belangrijkste instituut op het gebied van hoger beroepsonderwijs in de provincie is de Hogeschool Zeeland (HZ). De HZ kent drie locaties: twee in Vlissingen en één in Terneuzen.

De HZ heeft zo'n 4.000 studenten. Studenten kunnen een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding volgen. Er is keuze uit 23 hbo-opleidingen en drie mbo-opleidingen op het gebied van Education, Nursing, Health, Human Resource Management, Social Work, Business Administration, Communication, ICT, Engineering, Built Environment, Applied Sciences, Water Management, Maritime Operations en International Logistics.

De HZ is een hogeschool met een sterk internationaal karakter. Ongeveer 500 buitenlandse studenten van uiteenlopende nationaliteiten studeren aan de Zeeuwse kust. HZ-studenten krijgen zelf ook de kans om kennis te maken met andere culturen en hun talenkennis te vergroten middels excursies, stages, afstudeeropdrachten en internationale uitwisselingsprogramma's.

Studeren in België
Vanuit Zeeuws-Vlaanderen wordt daarnaast samengewerkt met de Associatie Universiteit Gent, waarvan Howest, Hogeschool Gent, Artevelde Hogeschool en Universiteit Gent deel uitmaken. Ook de hogescholen en universiteit in Antwerpen zijn goed aangeschreven én goed te bereiken vanuit Zeeuws-Vlaanderen.