Onderwijs

De onderwijsvoorzieningen zijn in Zeeuws-Vlaanderen van een hoog niveau. Doordat de streek relatief dun bevolkt is, vindt u hier geen overvolle, massale scholen.

onderwijs

Naast een openbare basisischool in vrijwel elke kern, zijn er ook scholen met een levensbeschouwelijke inslag en scholen voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Het middelbaar beroepsonderwijs is in al zijn facetten goed vertegenwoordigd.

Hoger beroepsonderwijs kan gedeeltelijk in Terneuzen worden genoten. Voor uitgebreid hbo en universitair onderwijs kiest de Zeeuws-Vlaming voor de andere kant van de Westerschelde. Ook Vlaanderen biedt brede opleidingsmogelijkheden.

Van Vlaanderen naar ZeeuwsVlaanderen
Stichting Rootz Zeeuws-Vlaanderen
Facts & Figures

Ontwerp & realisatie: Nilsson