Geestelijk welzijn

Emergis is de organisatie die hulp biedt bij psychische of psychiatrische problemen, met ambulante zorg, dagbehandeling, een kliniek, een hostel, langdurige zorg, begeleid wonen, verslavingszorg, beschermd wonen, dagactiviteiten, maatschappelijk werk en nog veel meer.

Van Vlaanderen naar ZeeuwsVlaanderen
Stichting Rootz Zeeuws-Vlaanderen
Facts & Figures

Ontwerp & realisatie: Nilsson