Middelbaar beroeponderwijs

Scalda verzorgt in heel Zeeland het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Scalda zet de lijn door van haar voorgangers ROC Westerschelde en ROC Zeeland met toegankelijk en veelzijdig onderwijs.

Dat doen ze vanuit 11 kleinschalige, vakgerichte colleges en vanuit CIOS Goes-Breda, Mbo Dans Goes en Maritiem en Logistiek College De Ruyter. In totaal zijn er zo´n 140 verschillende opleidingen op verschillende niveaus. Scalda heeft goede contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs en werkt samen aan een goede aansluiting van vmbo en mbo. Hierdoor is het gemakkelijker de overstap te maken. Tevens is het mogelijk in huis een start te maken met een hbo-opleiding, omdat de Hogeschool Zeeland hier een aantal propedeuseopleidingen verzorgt.

Binnen de diverse opleidingen ligt de nadruk op een moderne onderwijsvorm: competentiegericht leren. Het beroepsonderwijs wordt daardoor de komende jaren afwisselender, leuker en moderner.

Van Vlaanderen naar ZeeuwsVlaanderen
Stichting Rootz Zeeuws-Vlaanderen
Facts & Figures

Ontwerp & realisatie: Nilsson