Kinderopvang

Een groot voordeel van wonen in Zeeuws-Vlaanderen is de zeer goed geregelde kinderopvang, zonder wachtlijsten.

Er zijn peuterspeelzalen, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een netwerk van erkende gastouders.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRKO) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. U kunt het register raadplegen door te zoeken op 'plaats'.

Van Vlaanderen naar ZeeuwsVlaanderen
Stichting Rootz Zeeuws-Vlaanderen
Facts & Figures

Ontwerp & realisatie: Nilsson