Hoger beroepsonderwijs

Het belangrijkste instituut op het gebied van hoger beroepsonderwijs in de provincie is de Hogeschool Zeeland (HZ). De Hogeschool kent drie locaties: twee in Vlissingen en één in Terneuzen.

Kennisinstituut

De HZ is met zo'n 4000 studenten een kennisinstituut van jewelste. Studenten kunnen een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding volgen. Er is keuze uit maar liefst 23 HBO-opleidingen en 3 MBO-opleidingen op het gebied van Education, Nursing, Health, Human Resource Management, Social Work, Business Administration, Communication, ICT, Engineering, Built Environment, Applied Sciences, Water Management, Maritime Operations en International Logistics.

Internationaal

De HZ is een hogeschool met een sterk internationaal karakter. Ongeveer 500 buitenlandse studenten van uiteenlopende nationaliteiten studeren aan de Zeeuwse kust. HZ-studenten krijgen zelf ook de kans om kennis te maken met andere culturen en hun talenkennis te vergroten middels excursies, stages, afstudeeropdrachten en internationale uitwisselingsprogramma's.

Hoge kwaliteit onderwijs

Als het gaat om waardering en niveau trekt de HZ steeds vaker ook landelijk de aandacht. Zo zijn de opleidingen Communicatie en Aquatische Ecotechnologie (AE) uitgeroepen tot de beste van Nederland. Ze staan vermeld in de onafhankelijke Keuzegids Hoger Onderwijs. De gids dient als consumentengids voor aanstaande studenten. Ze bevat een oordeel over de kwaliteit van het studieprogramma en de docenten, maar ook over de praktische onderwijsorganisatie en de faciliteiten. De mediatheek en de computervoorzieningen van de HZ scoren in het onderzoek hoog. Ook op het gebied van internationalisering krijgt de HZ veel punten.

Vlaanderen

Vanuit Zeeuws-Vlaanderen wordt ook samengewerkt met de Associatie Universiteit Gent, waarvan Howest, Hogeschool Gent, Artevelde Hogeschool en Universiteit Gent deel uitmaken.

Van Vlaanderen naar ZeeuwsVlaanderen
Stichting Rootz Zeeuws-Vlaanderen
Facts & Figures

Ontwerp & realisatie: Nilsson