Een grensregio met veel mogelijkheden

Grensinfo Scheldemond maakt onderdeel uit van een netwerk van verschillende grensinfopunten in Zeeland en Vlaanderen.

Wie kan hier terecht?
Iedereen die vragen of problemen heeft of informatie wil op het gebied van sociale zekerheid en fiscaliteit over grensarbeid.

Grensinfopunt Terneuzen bij het WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen
Als (toekomstige) grensarbeider helpen we u graag verder als u algemene of specifieke vragen heeft op het vlak van sociale verzekeringen, zorgverzekering, systeem pensioensverzekeringen, ziektekostenverzekering, loonbelasting en belastingen bij wonen in het buitenland. Uiteraard helpen wij u ook verder met vragen over de familie zoals gezinstoeslagen, kinderbijslag, kind gebonden budgetten, toeslag onderhoud gehandicapt kind, sociale voorzieningen werk, sollicitatieprocedures, werkloosheid, cultuurverschillen op de werkvloer en over het onderwijs zoals schoolsystemen, diplomawaardering, beroepsopleiding en toelatingsvereisten.

Daarnaast kunt u ook beroep doen op de expertise van de adviseurs van het Bureau Belgische Zaken en Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen voor specifieke dossierbehandeling bij vragen rond sociale zekerheid, fiscaliteit en familie.

Afspraak maken

Heeft u een vraag, bekijk dan eerst onze website https://grenzinfo.eu/nl/. Als u een afspraak wilt maken of een telefonisch gesprek wilt aanvragen, dient u eerst contact op te nemen met het WerkServicePunt via het nummer 0115 - 455399 of door een mail te sturen naar info@wspzvl.nl.

Werkservicepunt

Het WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen (WSP) bestaat uit de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, UWV Werkbedrijf, VNO/NCW Brabant-Zeeland, Scalda, de Zeeuws-Vlaamse Praktijkscholen, Dethon en vertegenwoordigers van de speerpuntsectoren in Zeeuws-Vlaanderen, namelijk transport/logistiek, procestechniek, metaal, bouw, horeca en de zorgsector.

We helpen jaarlijks driehonderdvijftig werkzoekenden weer een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Onze kandidaten zijn vooral mensen met een “afstand tot de arbeidsmarkt” die vallen onder de Participatiewet. Bijna iedereen komt bij ons in aanmerking voor een kans en als het moet voor een tweede kans.

Door alle deelnemende partijen kan het WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen u een uitgebreid pakket aan diensten aanbieden. Verder beschikken we over actuele informatie over de arbeidsmarkt en kunnen wij u informatie verstrekken over Wet Banenafspraak, werkervarings- of stageplaatsen, subsidieregelingen en begeleid werken.

Onze dienstverlening bestaat uit:

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via 0115 - 455399 of via de mail info@wspzvl.nl