Interessante uitkomsten debatbijeenkomsten en schoolopdracht leefbaarheid

Vorige maand presenteerden de leerlingen van het Zwin College, Zeldenrust Steelantcollege en Reynaertcollege de uitkomsten van hun praktische opdracht over leefbaarheid en bevolkingsontwikkeling in Zeeuws-Vlaanderen. Ze gingen met de belangstellenden in de zaal in discussie over hun adviezen. De leerlingen en aanwezige bestuurders, ondernemers en beleidsmakers kijken met plezier terug op de bijeenkomsten. Er zijn goede aanknopingspunten om de ideeën van de leerlingen te betrekken bij acties vanuit Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen.

Voor de opdracht hadden de leerlingen meerdere 'adviesbureaus' opgericht. Die bureaus brachten advies uit aan de gemeenten over het beleid voor leefbaarheid en bevolkingsontwikkeling. Dit op basis van veldonderzoek (ook over de grens), literatuuronderzoek, interviews met deskundigen en een bedrijvenbezoek. De leerlingen kwamen met ideeën over zaken als grensoverschrijdend onderwijs en de Zeeuws-Vlaamse arbeidsmarkt.

In lijn met het plan voor een Zeeuws Bèta College, adviseerden de jongeren voor een kleinschalige Technische Universiteit in Zeeland. Deze universiteit met ongeveer 300 studenten zou intensief moeten samenwerken met het bedrijfsleven. Door specialisatie in opleidingen die relevant zijn voor de regio, zoals chemische technologie en werktuigbouwkunde, kan deze TU zich onderscheiden.

Ook de leefbaarheid voor jongeren kreeg veel aandacht. Op de drie scholen kwam naar voren dat er behoefte is aan meer locaties waar jeugd onder 18 jaar kan samen zijn. Andere adviezen gaan over rechtstreeks openbaar vervoer naar de universiteitssteden in Vlaanderen, behoud van het pontje bij Sluiskil, een fiets-/loopbrug over de Otheense kreek voor de verbinding tussen wijken in Terneuzen en Othene en een carpoolplek vlakbij de Sluiskiltunnel.

De bedrijfsbezoeken die deze "jonge adviseurs" uitvoeren, smaken naar meer. Ze willen graag meer kennismaken met de bedrijven in de regio vóórdat ze gaan studeren. En om de toestroom van Vlamingen die komen wonen in Zeeuws-Vlaanderen nog meer te versterken, zou de Zeeuws-Vlaamse kinderopvang minimaal moeten kunnen concurreren met de faciliteiten aan Vlaamse zijde. En ook deze editie bleek weer dat de scholieren graag meer informatie willen krijgen over de mogelijkheden om dichterbij te studeren op Vlaamse universiteiten. Ook de jongeren uit Hulst, de "meest Vlaamse stad van Nederland" onderschrijven dit.

Van Vlaanderen naar ZeeuwsVlaanderen
Stichting Rootz Zeeuws-Vlaanderen
Facts & Figures

Ontwerp & realisatie: Nilsson