Debatbijeenkomsten Zeeuws-Vlaanderen

Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan de debatbijeenkomsten in Zeeuws-Vlaanderen.

De debatbijeenkomst in Terneuzen met Vwo leerlingen van het Zeldenrust-Steelant college en leerlingen Havo/Vwo van Stedelijke Scholengemeenschap De Rede vindt plaats op donderdag 5 april om 13:00 uur in de Raadzaal van het stadhuis Terneuzen.
De wethouder van Onderwijs zal daar de leerlingen namens het college van Terneuzen ontvangen.

De debatbijeenkomst in Hulst met Vwo leerlingen van het Reynaertcollege vindt plaats op maandag 16 april van 13:00 uur tot 15:30 uur in de Raadzaal van Hulst. Burgemeester Jan Frans Mulder, voorzitter van onbegrensdzeeuwsvlaanderen zal daar de leerlingen namens het college van Hulst ontvangen. Michiel Meijers, voorzitter Rootzz Zeeuws-Vlaanderen, gaf het startschot door het verzorgen van een gastles op het Reynaertcollege in Hulst.

De debatbijeenkomst in Sluis met Vwo leerlingen van het Zwin college vindt plaats op dinsdag 17 april van14:00 uur tot 16:00 uur in de Raadzaal Het Belfort in Sluis. De wethouder van Onderwijs zal daar de leerlingen namens het college van Sluis ontvangen.

Deze middag presenteren leerlingen de uitkomsten van hun praktische opdracht over leefbaarheid en bevolkingsontwikkeling. Ze gaan met de belangstellenden in de zaal in discussie over hun adviezen. Met u, de bedrijven die hebben meegewerkt aan de opdrachten, de genodigden van de gemeente Terneuzen en betrokkenen van Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen en Rootzz Zeeuws-Vlaanderen.

De leerlingen hebben zich verdiept in de kansen voor Zeeuws-Vlaanderen op basis van specifieke opdrachten van bedrijven of een algemene lesopdracht vanuit een onderzoek naar de leefbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen . Zij hebben daarvoor  ‘adviesbureaus’ opgericht. Deze adviesbureaus brengen advies uit aan de bestuurders in de gemeente over het beleid voor leefbaarheid en bevolkingsontwikkeling. Zij doen dit op basis van veldonderzoek (soms ook over de grens), literatuuronderzoek, interviews met deskundigen, bedrijvenbezoeken en door middel van het aanbieden van stellingen.

We zouden het fijn vinden u op één of meerdere bijeenkomsten te kunnen ontvangen.

Laat ons per mail weten dat u erbij bent. Mail ons uw naam en locatie van deelname via: info@onbegrensdzeeuwsvlaanderen.nl

 

Van Vlaanderen naar ZeeuwsVlaanderen
Stichting Rootz Zeeuws-Vlaanderen
Facts & Figures

Ontwerp & realisatie: Nilsson