Debatbijeenkomst Terneuzen

Eerste debat van het Leefbaarheidsproject door scholieren van De Rede en ZSC in Terneuzen samen met gemeenteraad
en ondernemers. Het was een geslaagde bijeenkomst met 16 Prikkelende stellingen. Deze werden door de leerlingen in
vlot tempo gebracht en bediscussieerd door het aanwezige gezelschap. Aan het eind werd het geheel overhandigd aan
de burgemeester met het verzoek om voor de zomer van het nieuwe college een reactie te ontvangen.

Van Vlaanderen naar ZeeuwsVlaanderen
Stichting Rootz Zeeuws-Vlaanderen
Facts & Figures

Ontwerp & realisatie: Nilsson