Debatbijeenkomst Sluis

In het kader van het vak maatschappijleer hebben leerlingen van vwo 4 van het Zwin college een onderzoek gedaan naar de leefbaarheid van hun eigen omgeving. Dinsdagmiddag hebben zij in het Belfort te Sluis de conclusies gepresenteerd in de vorm van een twaalftal stellingen. Na een debat met de aanwezigen werd wethouder Jack Werkman namens het college van B&W een brief aangeboden met hun conclusies met het verzoek vóór juli a.s. hier op te reageren. Met het uiteindelijke doel om de leefbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen voor jonge mensen te vergroten, opdat meer jonge mensen zich vestigen in deze streek. Het zojuist gevormde college van B&W gaat dus van start met huiswerk van de scholieren van het Zwin college.

Van Vlaanderen naar ZeeuwsVlaanderen
Stichting Rootz Zeeuws-Vlaanderen
Facts & Figures

Ontwerp & realisatie: Nilsson